"https:\/\/cdn.webshopapp.com\/shops\/314566\/themes\/182833\/v\/2034356\/assets\/author1.jpg?20231024114134"

Etna Cafelux reinigen

11 Mei 2021
Etna Cafelux reinigen
Dirk Jan
Dirk Jan
Eigenaar
Handleiding voor het ontkalken en reinigen van een Etna Cafelux.

Reinigingsinstructie Etna CafeLux

etna cafelux reinigenINWENDIG REINIGEN MET BEHULP VAN HETREINIGINGSPROGRAMMA. Het toestel is voorzien van een reinigingsprogramma. Hiermee worden de onderdelen binnenin het toestelschoongemaakt. Het reinigingsprogramma duurt ± 15 minuten. U hoeft, voordat u het programma activeert, geen onderdelen van het toestel te verwijderen. Wanneer het indicatielampje oplicht is het tijd om het reinigingsprogramma in te schakelen. U kunt het programma ook inschakelen voordat het indicatielampje geactiveerd wordt. Het is ook mogelijk om, nadat het indicatielampje is geactiveerd, het toestel te blijven gebruiken en het later te reinigen. De kans bestaat dan wel dat het toestel schade oploopt die niet door de garantiebepalingen wordt gedekt.

-- Schakel het toestel in met de aan-/uit schakelaar .
-- Druk gedurende 3 seconden op de toets totdat de indicatielampjes , en oplichten.
-- Vul het waterreservoir tot het MAX-teken. Ledig de lekbak en de koffiedikcontainer en plaats ze terug.
-- Het indicatielampje en het indicatielampje voor het ledigen van de lekbak doven.
-- Stop het reinigingstablet in de vulopening voor voorgemalen koffie.
-- Druk op de toets voor voorgemalen koffie. Het indicatielampje boven de toets dooft. Het indicatielampje knippert ten teken dat het reinigingsprogramma geactiveerd is.

Het reinigingsprogramma kan ook worden gestart door op de toets voor 1 kop koffie, de toets voor 2 koppen koffie of de doorspoeltoets te drukken.

Er wordt nu met korte tussenpozen water door het interieur van het toestel gepompt. In het toestel aanwezige aanslag wordt, dankzij het reinigingstablet, van de onderdelen verwijderd.

-- Het kan gebeuren dat gedurende het reinigingsprogramma het indicatielampje voor het ledigen of terugplaatsen van de lekbak oplicht. Leeg in dat geval de lekbak en plaats hem terug. Druk na het terug plaatsen op de toets. Het reinigingsprogramma wordt voltooid. Gedurende het reinigingsprogramma kan het vier keer voorkomen dat de lekbak geleegd moet worden.
-- Het reinigingsprogramma is gereed wanneer het indicatielampje oplicht. Spoel het toestel door door op de toets te drukken.
-- Ledig ten slotte de lekbak en plaats hem terug. Het toestel is weer gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje voor 1 kop normale koffie oplicht.

Als de lekbak met koffiecontainer na het reinigingsproces niet past moet u dekoffie container van de lekbak verwijderen en alleen de lekbak terugplaatsen in het toestel. De spatel, waarmee de samengeperste koffiediktabletten worden gebroken, zal dan weerin de juiste stand gaan staan. Verwijder hierna de lekbak weer. Plaats de koffiecontainer terug op de lekbak en zet hetgeheel (lekbak + koffiecontainer) weer terug in het toestel. Wanneer de hierboven beschreven handeling niet helpt, schakelt u het toestel uit met deaan-/uitschakelaar . Schakel het toestel na een tijdje weer in. De instellingen worden gereset en u kunt de lekbak met koffiecontainer weer in het toestel plaatsen.

Ontkalkingsinstructie Etna CafeLux

etna cafelux ontkalken

Het toestel is uitgevoerd met een programma voor het regelmatig ontkalken (in± 60 minuten). Wanneer het indicatielampje oplicht moet het ontkalkprogramma uitgevoerd worden. Ga daarbij zoals hieronder beschreven te werk. U kunt het toestel ook ontkalken vòòr dat het indicatielampje oplicht. Laat het toestel in dit geval gedurende twee uur afkoelen. Druk, terwijl het toestel is uitgeschakeld, vervolgens gedurende ± 3 seconden op de toets . Omgekeerd kunt u het toestel blijven gebruiken en later ontkalken, terwijl het indicatielampje brandt. Het toestel kan dan wel schade oplopen die niet door de garantiebepalingen wordt gedekt.

U kunt Eccellente Snelontkalker gebruiken voor de ontkalking van de Etna Cafelux Espressomachine.

-- Schakel het toestel uit met de aan-/uitschakelaar . Laat het toestel minimaal gedurende 2 uur afkoelen.
-- Vul het waterreservoir met ± 600 ml water. Voeg vervolgens 300 ml ontkalkmiddel toe (nooit andersom).
-- Druk gedurende ± 3 seconden op de toets totdat de volgende indicatielampjes oplichten.
-- Leeg de lekbak en de koffiedikcontainer en plaats ze terug. Het indicatielampje voor het ledigen of terugplaatsen van de lekbak dooft. De vier groene indicatielampjes knipperen; het indicatielampje licht op.
-- Plaats een voldoende grote bak onder het stoompijpje.
-- Activeer het ontkalkprogramma: draai de functieknop, tegen de klok in, tot aan de aanslag. Het indicatielampje knippert. Het ontkalkmiddel wordt nu met korte tussenpozen door het interieur van het toestel naar het stoompijpje gepompt.
-- Het kan gebeuren dat gedurende het ontkalkprogramma het indicatielampje voor het ledigen of terugplaatsen van de lekbak oplicht. Leeg in dat geval de lekbak en plaats hem terug. De vier groene indicatielampjes knipperen; het indicatielampje licht op.
-- Draai de functieknop, met de klok mee, terug naar de 0-positie. Het ontkalkprogramma wordt voortgezet. Hierbij wordt het ontkalkmiddel met korte tussenpozen door het interieur van het toestel in de lekbak gepompt. Na enige tijd knippert het indicatielampje .Tegelijkertijd lichten de indicatielampjes op.

-- Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het toestel.
-- Ledig de lekbak en plaats hem terug. De vier groene indicatielampjes knipperen. Het indicatielampje licht op.
-- Plaats een voldoende grote bak onder het stoompijpje en draai de functieknop, tegen de klok in, tot aan de aanslag. De indicatielampjes en lichten op. Het ontkalkprogramma wordt voortgezet. Hierbij wordt het schone water met korte tussenpozen door het interieur van het toestel naar het stoompijpje gepompt. Na enige tijd knippert wederom het indicatielampje . Tegelijkertijd lichten de indicatielampjes en op.
-- Ledig de lekbak en plaats hem terug. De vier groene indicatielampjes knipperen; het indicatielampje licht op.
-- Draai de functieknop, met de klok mee, terug naar de 0-positie. Het ontkalkprogamma wordt voortgezet. Hierbij wordt het schone water met korte tussenpozen door het interieur van het toestel in de lekbak gepompt. Na enige tijd knippert het indicatielampje ; tegelijkertijd lichten de indicatielampjes en op.
-- Ledig de lekbak en plaats hem terug.
-- Spoel het toestel door: druk op de toets.
-- Spoel het waterreservoir om en plaats het terug. Het toestel is weer gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje oplicht.

Als de lekbak met koffiecontainer na het reinigingsproces niet past moet u de koffiecontainer van de lekbak verwijderen en alleen de lekbak terugplaatsen in het toestel. De spatel waarmee de samengeperste koffiediktabletten worden gebroken zal dan weer in de juiste stand gaan staan. Verwijder hierna de lekbak weer. Plaats de koffiecontainer terug op de lekbak en zet het geheel (lekbak + koffiecontainer) weer terug in het toestel. Wanneer de hierboven beschreven handeling niet helpt, schakelt u het toestel uit met de aan-/uitschakelaar . Schakel het toestel na een tijdje weer in. De instellingen worden gereset en u kunt de lekbak met koffiecontainer weer in het toestel plaatsen.

Opmerking: deze instructie is overgenomen uit de Etna Cafelux handleiding. Bekijk hier de volledige Etna Cafelux Handleiding