"https:\/\/cdn.webshopapp.com\/shops\/314566\/themes\/182833\/v\/2034356\/assets\/author1.jpg?20231024114134"

Krups EA8150 reinigen

13 Mei 2021
Krups EA8150 reinigen
Dirk Jan
Dirk Jan
Eigenaar
Het reinigen van een Krups EA8150 is vrij simpel. Volg deze 3 stappen voor het reinigen van de machine zodat het koffievet verdwijnt en de machine weer helemaal gereinigd is.

Het reinigen van een Krups EA8150 is vrij simpel. We leggen het uit in 3 stappen.

1 - Schoonmaakcyclus Het ‘clean’ lampje gaat continu branden. De schoonmaakcyclus zal automatisch gaan werken. De pomp zuigt bij tussenpozen water op. Deze handeling duurt ongeveer 10 minuten en het ‘clean’ lampje gaat weer knipperen. Duur: 10 minuten.

Open het onderhoudsrooster en breng een KRUPS ‘schoonmaaktablet’ (Krups XS3000 Reinigingstablet) in de schoonmaakopening.

Druk op de ‘Service’ knop om het schoonmaakprogramma op te starten.

2 - Eerste spoeling Het ‘clean’ lampje gaat continu branden. Het programma gaat door. De eerste spoelcyclus zal automatisch gaan werken. Het staat het apparaat toe gespoeld te worden en dat resterend schoonmaakmiddel wordt verwijderd. Deze eerste spoelcyclus duurt ongeveer 5 minuten en eenmaal beëindigd zal het ‘clean’ lampje weer gaan knipperen. Duur: 5 minuten

Leeg de bak met afvalwater en zet het terug onder de koffieuitgangen.

Druk weer op de ‘Service’ knop om een eerste spoelcyclus op te starten.

3 - Tweede spoeling Het ‘clean’ lampje gaat weer continu branden. Een tweede schoonmaakcyclus zal automatisch gaan werken. Deze tweede spoelcyclus duurt ongeveer 5 minuten. Als de tweede spoelcyclus beëindigd is, gaat het ‘clean’ lampje uit. Duur: 5 minuten

Leeg de bak met afvalwater en zet het terug onder de koffie uitgangen.

Druk weer op de ‘Service’ knop om een tweede spoelcyclus op te starten.

Leeg de bak met afvalwater.

Leeg het lekbakje en plaats het weer terug.

Vul uw waterreservoir.

Uw apparaat is weer gereed voor gebruik.


 

Zie onderstaande afbeelding voor meer informatie:

EA8150 reinigen reinigingstabletten