"https:\/\/cdn.webshopapp.com\/shops\/314566\/themes\/182833\/v\/2034356\/assets\/author1.jpg?20231024114134"

Bosch Filtrino ontkalken

11 Mei 2021
Bosch Filtrino ontkalken
Dirk Jan
Dirk Jan
Eigenaar
De Bosch Warm waterautomaat Filtrino FastCup is een geweldig device om snel warm water te hebben. Door de verhitting van water is het van groot belang om deze regelmatig te ontkalken zodat de kalk verdwijnt. De instructie voor het ontkalken wordt hier uitgelegd.

Ontkalken
Het apparaat beschikt over een automatisch ontkalkingsprogramma. Als bij ingeschakeld apparaat N oplicht, moet direct het ontkalkingsprogramma worden uitgevoerd. Als het ontkalkingsproces niet conform de instructies wordt uitgevoerd,kan het apparaat worden beschadigd.

Tip:
Bij zeer hard, kalkhoudend water moet het apparaat vaker worden ontkalkt dan het symbool N aangeeft. Ook geilterd water bevat geringe hoeveelheden kalk. Houd de toets start/stop 10 seconden ingedrukt. Het symbool N licht op. Ga nu te werk volgens de beschrijving onder “Ontkalkingsprogramma uitvoeren”.

Geschikte Bosch Filtrino ontkalkingsmiddelen zijn verkrijgbaar via Eccellente.nl  artikelnr. 310967).

Opmerkingen:
Onderbreek het ontkalkingsprogramma in geen geval. Zorg dat u de vloeistoffen niet drinkt. Gebruik nooit azijn of middelen op basis van azijn. Neem vóór gebruik van het ontkalkingsprogramma altijd de filterhouder met de Brita Maxtra filterpatroon uit het apparaat.

Ontkalkingsprogramma uitvoeren
► Verwijder de watertank, maak deze leeg en breng deze opnieuw aan.
► Bereid de ontkalkingsoplossing volgens de instructies van de producent en vulde watertank tot de markering calc met deze oplossing. 
► Plaats een geschikte bak met een minimale inhoud van 500 ml onder de wateruitstroomopening.
► Houd de toets temp. set (temp. instelling) ten minste 3 seconden ingedrukt om het ontkalkingsprogramma te activeren.
► Het ontkalkingsprogramma wordt nu automatisch uitgevoerd. Terwijl het programma bezig is, knippert het symboo lN. (Het programma duurt ca. 10minuten.) Het ontkalkingsvloeistof wordt in meerdere fasen door het apparaat gepompt en loopt in de bak totdat de watertank bijna leeg is. Er blijft altijd wel enige vloeistof in de tank achter.
► Zodra het symbool van de laatst ingestelde temperatuur oplicht, is het ontkalkingsprogramma voltooid.
► Spoel de watertank hierna grondig uit en vul deze tot de markering max met vers water.
► Neem nu 3 x warm water af om het apparaat te spoelen. Bedenk dat dit water niet drinkbaar is.

Hierna is het apparaat weer klaar voorgebruik en kan de filterhouder metde BRITA MAXTRA filterpatroon weer worden aangebracht.

Koop Bosch Ontkalkingstabletten voor de Filtrino
Koop Brita Maxtra Waterfiltters voor de Bosch Filtrino
Download de complete handleiding voor de Bosch Filtrino