"https:\/\/cdn.webshopapp.com\/shops\/314566\/themes\/182833\/v\/2034356\/assets\/author1.jpg?20231024114134"

Siemens TK53 ontkalken

11 Mei 2021
Siemens TK53 ontkalken
Dirk Jan
Dirk Jan
Eigenaar
Goed onderhoud van je Siemens koffiemachine is van groot belang. In dit artikel vind je de complete reiniging en ontkalkingshandleiding.

Serviceprogramma: ontkalken en reinigen in één

Als bij het ingeschakelde apparaat de LED S oplicht, dient het apparaat onmiddellijk met het serviceprogramma te worden ontkalkt
en gereinigd. Als het serviceprogramma niet volgens de instructies wordt gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken.

Speciaal ontwikkelde en geschikte ont- kalkingsmiddelen (bestelnr. 310967) en reinigingstabletten (bestelnr. 310575) zijn verkrijgbaar via de klantenservice.

Let op
Telkens wanneer u het serviceprogramma laat lopen, ontkalkings- en reinigingsmiddel overeenkomstig de handleiding gebruiken.
Het serviceprogramma in geen geval onderbreken!
De vloeistoffen niet opdrinken!
Nooit azijn of middelen op basis van azijn gebruiken!
In geen geval ontkalkingstabletten of andere ontkalkingsmiddelen in de koker voor reinigingstabletten doen!
i Gedurende het serviceprogramma (ca. 40 min) knippert de LED S.

Belangrijk: Als er zich een filter in het waterreservoir bevindt, dient die in elk geval te worden verwijderd, voor het serviceprogramma wordt gestart.

Het serviceprogramma starten

Het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
● De schalen 17 en 18 leegmaken en terugplaatsen.
● De knoppen 4 F en 5 h ten minste 5 seconden ingedrukt houden.

De LED S begint te knipperen en het apparaat spoelt 2x door de koffie­uitloop.
● De schaal 17 leegmaken en terugplaatsen.

De LED’s van de knoppen h en H “Water vullen” branden
● Eén reinigingstablet in de koker 13 doen.
● Het waterreservoir met lauwwarm water vullen, ontkalkingsmiddel toevoegen en volledig in het water oplossen (totale hoe- veelheid vloeistof: 0,5 l)
of een kant-en-klare ontkalkingsoplossing in het waterreservoir gieten (totale hoeveel- heid vloeistof: 0,5 l).
● De knop h indrukken en het apparaat begint te ontkalken. Duur: ca. 10 minuten.
De ontkalkingsvloeistof loopt in de schaal 18.

De LED J licht op.
● Een voldoende groot en hoog opvangreservoir (ca. 0,5 l) onder het pijpje 8 plaatsen.
● De draaiknop 6 op g / h zetten en het apparaat vervolgt het ontkalkingsproces.
Duur: ca. 5 minuten. De ontkalkingsvloei- stof loopt in het opvangreservoir.

De LED I licht op.
● De schaal 17 leegmaken en terugplaatsen.

De LED van de knop h licht op.
● Het waterreservoir 11 leegmaken, reinigen, tot aan de markering “max” met water vullen en terugplaatsen.
● Een voldoende groot opvangreservoir (ca. 0,5 l) onder het pijpje 8 plaatsen.
● De knop h indrukken; het apparaat begint te spoelen en er loopt een beetje water in het opvangreservoir.

De LED J knippert.
● De draaiknop 6 op “O” draaien; nu start het apparaat het reinigingsproces. Duur: ca. 10 minuten. Eerst loopt de vloeistof binnen in het apparaat in de schaal 17 en vervolgens uit de koffieuitloop.

De LED I licht op.
● De schalen 17 en 18 leegmaken, reinigen en terugplaatsen.
Het apparaat wordt opgewarmd en is weer klaar voor gebruik zodra de LED’s van de knoppen 3 E en 4 F branden.

Belangrijk: Als het serviceprogramma bijv. door stroomuitval wordt onderbroken, in elk geval het apparaat spoelen, voor het opnieuw in gebruik wordt genomen.

Het apparaat moet klaar voor gebruik zijn. De LED's â en h knipperen
● Het waterreservoir 11 goed uitspoelen en met vers water vullen.
● Op de knop h drukken en het apparaat spoelt in de schaal.

De LED J licht op.
● Een kop onder het pijpje 8 houden en de draaiknop 6 op g / h zetten. Er loopt water in de kop.

De LED J knippert.
● De draaiknop 6 opnieuw op “O” zetten.
Het apparaat spoelt en is weer klaar voor gebruik.